1.8.2016

Hirsitoimittajan valinta - Kontio yhteistyökumppaniksi


Blogituksessa on ollut pitkä tauko - ja syystä. Olemme lomailun ja Veetin viihdyttämisen lisäksi keskittyneet valitsemaan taloprojektimme osalta perusosia. Hirsitoimittajan valinta on ollut ensimmäinen ja tärkein valinnan kohde, tämän jälkeen suunnittelun käynnistyttyä pystymme hyvän esityön ansiosta tekemään nopeasti valinnat LVIS, katon ja ikkunoiden osalta. Hirsitoimittajaksi valikoitui lopulta Kontio. Prosessista tarkemmin alla.Tarjouskilpailun ensimmäisessä vaiheessa karsimme toimittajat muutamaan, joiden kanssa etenimme varsinaiseen tarjousvaiheeseen.Mukana tarjousvaiheessa meillä olivat Honka, Kontio, Ollikaisen Hirsirakenne (OHR), Finnlamelli sekä Kuusamon Hirsitalot.

Kokemukset ja kommentit toimittajista

Näistä toimittajista Kuusamon Hirsitalot vaikutti ensin tapaamisessa ihan hyvälle valinnalle, mutta eivät lopulta saaneet meille tarjousta jätettyä. He myöhästyivät annetusta aikarajasta ilmoittamatta siitä etukäteen. Kun soitin perään, he pyysivät lisäaikaa. Kun sama kaava toistui tämän jälkeen vielä pariin kertaan ja muut toimittajat olivat tehneet jo parikin versiota tarjouksessa, ilmoitimme kohteliaasti, ettemme jää enää odottelemaan Kuusamon tarjousta. Harmittavaa toimittajan kannalta, mutta toisaalta, sama kaava oli toistunut myös ystäväperheellemme.

Honkarakenne sai prosessin alussa pienen etulyöntiaseman, koska suunnittelun tehneellä Hopsilla on suhde Honkaan, ja erinomaisesti hommansa hoitanut Antti olisi jatkanut suunnittelijana projektissa, jos olisimme Honkaan päätyneet.Toimimme tässä nyt todisteena siitä, että vaikka yhden toimittajan suunnittelija talon suunnittelee, ei se välttämättä johdo kyseisen toimittajan valintaan. Asian pohtijoille voi myös todeta, että selvä etulyöntiasema tällaisessa asetelmassa syntyy, jos asiakas antaa sellaisen tapahtua. Meille oli alusta asti selvää, ettei kyseessä ole yhden kauppa, vaan haluamme valita aidosti parhaan ratkaisun.

Honkarakenteen palvelu on hyvää ja toimija on varmasti luotettava. Asiakkailta kuultu palaute oli erittäin positiivista ja uskomme, että Honka olisi varmasti pystynyt tekemään projektin onnistuneesti. Hongan etuna kaikkein moderneimpia kohteita toteuttaville on painumaton lamellihirsi sekä sen mahdollistama siisti nurkkarakenne. Honkarakenteen hinta  yllätti - ja oli joukon kallein. Kovimmalle hinnalle ei kuitenkaan insinöörien kriteereillä löytynyt tarpeeksi katetta ja perusteluyritykset epäonnistuivat.

Finnlamelli oli erittäin kilpailukykyinen. Yritys jäi meille ehkä hiukan hajuttomaksi ja mauttomaksi. Osittain tämä saattoi johtua siitä, että vierailimme siellä ensimmäisenä. He olivat ainoa, joka ei pystynyt tarjoamaan meille haluamaamme mäntyä puuvaihtoehdoksi halutuilla mitoilla. Tämä vaikutti valinnassa loppuun saakka, vaikka useissa lähteissä kuusen sanotaankin olevan jopa mäntyä parempi hirsiaines. Oma uskomusmaailmamme ei kuitenkaan tähän taipunut ja siksi mänty toi pienen etulyöntiaseman muille toimittajille. Finnlamelli oli myös ainoa toimittaja, joka ei suositellut meille rakennuksen tekemistä hirrestä ylös saakka - ja se näkyi myös hinnassa. Kaiken kaikkiaan en kuitenkaan näe mitään syytä, miksi emme olisi voineet päätyä Finnlamelliin - ja tämän kokemuksen perusteella sitä voi suositella kaikille.

Ollikaisen Hirsirakenne (OHR) oli listamme selvästi pienin toimija. Yrityksen pienuus vaikutti myös valintapäätöksessä. Pienen koon etuja ovat ketteryys, joustavuus sekä jokaisen asiakkaan tärkeys. Uskomme aidosti, että OHR olisi pystynyt palvelemaan meitä loppujen lopuksi erittäin hyvin, mutta painotimme valinnassamme kuitenkin isomman yrityksen paremmuutta. Ollikainen erottui Kontion lisäksi porukasta selvästi osaamisellaan. Saimme Ollikaiselta todella hyviä ideoita ja keskustelu oli erittäin suorasukaista. Voin suositella myös Ollikaista kaikille - Ollikaiselta löytyy juuri oikeaa yrittäjähenkeä! Meille kaikki hirsi-, nurkka- ja hirsisaumavaihtoehdot eivät lopulta sattuneet niin nappiin kuin mulla ja tämän takia OHR tippui niukasti pois loppuneuvottelusta.

Valituksi tullut Kontio teki prosessista erittäin mielenkiintoisen. Tarjouspyynnön esitietolomakkeeseen ei Kontiolta vastattu lainkaan. Lomaketta palloteltiin muutaman ihmisen kesken, mutta siihen ei ikinä palattu. Tähän ei auttanut edes aktiivinen perään kyseleminen. Myös tästä toimintatavasta ystäväperheellämme oli vastaavat kokemukset. Tämän ansiosta Kontio tippui jo kertaalleen pois prosessista. Erinomaisten suosittelujen sekä aiempien omien kokemusten pohjalta suostuimme kuitenkin ottamaan Kontion takaisin prosessiin, koska erittäin ammattimaiseksi tietämämme Jouko Heiskanen lupasi tehdä meille tarjouksen. Jouko hoiti homman kotiin alusta loppuun viimeisen päälle ammattimaisesti ja tulos näkyy tässä. Jos siis et saa Kontiolta vastausta pääkaupunkiseudulta tai Tampereelta, kannattaa kysäistä Joukolta Joensuusta. =)

Valinta ja valintaperusteet


Ennen alla olevaa vertailua tarjoukset piti tietysti yhdenmukaistaa ja sisältö saada vastaamaan toisiaan (että esim. hintaa voi vertailla). Tämä oli todella iso työ, emmekä olisi selvinneet siitä ilman apuvoimia. (Erityinen kiitos Isälle). Lopulta tämä onnistui hyvin ja antoi hyvän tuen päätöksenteolle kun tarjousten erot oli paperilla ja kaikki kriittiset erot saatiin yhdenvertaistettua pyytämällä toimittajilta pävitetyt tarjoukset.

Toimijoiden vertailussa pyrimme keskittymään faktoihin ja yritimme jättää tunteet ja myyntipuheet omaan arvoonsa. Toimijoiden talomallit tai messutalot eivät olleet kriteeristössä kovin korkealla, sillä koska meille suunniteltiin omanlainen talo, ei mallistolla ollut mitään merkitystä. Korkeampaa painoarvoa saivat sen sijaan materiaalin laatu, osaaminen, sekä palvelu myyntiprosessissa. Nämä yhdistettynä ajattelimme indikoivan sitä, että kuinka hyvin toimija pystyy vastaamaan tarjoukseemme ja toimittamaan juuri sellaisen talon, josta unelmoimme.

1. Myynnin asiantuntevuus ja asiakaspalvelu

Myynnin asiantuntevuudessa erottuivat ehdottomasti kaksi yritystä. Kontiolla ja Ollikaisella tarjouksen laskennan teki sama henkilö, joka oli myös meihin yhteydessä. Tämä vakuutti ja helpotti keskustelua. Uskomme tämän myös näkyneen hinnassa. Molemmat yritykset saivat täydet pisteet asiantuntevasta myyntitytöstä! Myynnin asiantuntevuus on nostettu tärkemmäksi asiaksi, koska alla olevat kohdat eivät välttämättä tule ilmi oikeassa valossa, jos myyntityö ei toimi.

2. Tuotantoprosessi ja laaduntuottokyky

Materiaalin laadun osalta uskomme Kontiolla olevan paras kyky tuottaa ja valmistaa parasta laatua. Koko tuotantoprosessi hoituu yhdellä tehdasalueella, kun muut toimijat ostavat hirsimateriaalin toimittajilta. Osa ei saanut edes kerrotuksi, että mistä materiaali tulee. Tuotantoprosesseihin perehtyneelle insinöörille oma tuotantoketju ja laadunvalvonta alusta loppuun hivelee tietysti korvia. Alla kuvassa Kontion tehdasalue, joka hirrenvalmistuksessa on varmasti ainoa laatuaan Suomessa.


3. Raaka-aine eli puu (mänty)

Valmistusprosssin lisäksi tärkeää on myös raaka-aine, eli puu. Puun laatuun elävänä mekanismina vaikuttaa tietysti elinympäristö. Asiantuntijoiden ja tutkimusten mukaan mäntypuu on sitä lujempaa, mitä tiheämpää se on. Poikkeuksena tähän ovat Lapissa kasvaneet ns. nälkäpuut, jotka ovat Etelänkin puita heppoisempia suhteellisesti suurempien kesäpuuosuuksien takia. Näiden perusteella päättelimme, että Kontiolla ja Kuusamon Hirsitaloilla voisi olla juuri sopivan kuivilla aluilla kasvanutta mäntyä, joka ei kuitenkaan ole Lapin nälkäpuuta.

Puuaineksen laatu ja tiheys on meille tärkeää kahdesta syystä. Ensinnäkin, se vähentää mahdollisuuksia lohkeamiin. Näitä näkyi jo tämän vuoden asuntomessuilla useissa ja useiden toimittajien kohteissa. Toinen syy on puhdas tunne siitä, että ympärillä on tiheää ja massivista hirttä. Tätä tunnetta vahvistimme valitsemalla taloomme 243 paksuisen hirren.

Esimerkkinä tämän vuoden asuntomessuilta hirsi, jossa pientä pintavirhettä. Näitä pyrimme materiaalivalinnallakin ehkäisemään.4. Nurkkaratkaisu

Hirsitalossa nurkat ovat mielenkiintoinen tarkastelukohde, sillä siellä jos missä on mahdollisuuksia lämpövuotoihin sekä toisaalta ajan ja olosuhteiden aiheuttamiin ongelmiin. Kontio tarjosi porukasta ainoana modernia nurkkaratkaisua, joka ei ollut jiiriin sahattu nurkka. Vastaavasti muilla toimijoilla kyseessä oli tällainen jiiri-sahaus. Ulkonäöllisesti jiiriin sahattu nurkka mahdollistaa kapeat nurkkalistat, joka on tietysti vielä astetta modernimman näköinen verrattuna paksuihin nurkkalautoihin. Tässä asiassa päätimme kuitenkin, että toiminnallisuus menee visuaalisuuden edelle (insinöörit).

Kun jiirinurkkaa tarkastelee tarkemmin (ja vertaa Kontion nurkkaan) on vaikea uskoa, että nurkan saa a) yhtä tiiviiksi ja b) yhtä hyvin Suomen olosuhteita kestäväksi kuin Kontion nurkkaa. (Kuvassa vasemmalla jiirinurkka ja oikealla Kontion nurkka).Asiaan varmistusta antoi vielä käynti messuilla Seinäjoella, jossa yhdestä listattomasta nurkasta voi hyvin kuvitella, että miltä listojen alla näyttää muutamien vuosien kuluttua (suoraa aurinkoa, lunta, jäätä, sadetta jne).


5. Urakointi

Moni on sanonut, että urakointi on hirsirakentamisessa tärkein vaihe - ja siinä saadaan suurimmat erot lopputulokseen. Tämän pitäessä varmasti paikkansa, jätimme urakoinnin kuitenkin tänne saakka. Tämä johtuu siitä, että huolella tekemämme esitietokierros karsi prosessista pois jo sellaiset toimijat, joiden emme uskoneet pystyvän tekemään meille hyvää urakointia. Tarjouksen jättäneet toimittajat huolehtivat itse myös urakoinnista, joten vastuu ja kaikki ongelmat kommunikoidaan yhden luukun kautta. Osa toimittajista käyttää urakoinnissa alihankkijoita ja osalla urakoijat ovat omilla palkkalistoilla. Meille tällä ei ole suurta merkitystä, kunhan vastuu lopputuloksesta on yhdellä toimittajalla. Tässä kohdin myös yrityksen koolla on merkitystä. Ison yrityksen on taloudellisesti helpompi kantaa vastuu, jos kohdalle sattuu isojakin ongelmia.

6. Hinta (ja sisältö)

Hinta tippui päätöksentekoasteikossa melko alas, sillä kaikki toimijat (yhtä lukuunottamatta) pystyivät tulemaan hinnassa lopulta vastaan siten, että hinnat olivat hyvin lähellä toisiaan. Kuten aiemmin todettua, myös sisällöt saatiin yhdenmukaistettua prosessissa siten, että hinnat olivat vertailukelpoisia. Yksi toimija kuitenkin jäi selvästi muita kalliimmaksi, joten tämän osalta hinta selvästi ratkaisi asian.

Opiksi tästä jäi se, että hintojen vertailu on todella haastavaa, jos ei tarkasti tiedä mitä on vertailemassa. Tämä johtuu siitä, että sisältökokonaisuus on omakotitalossa valtavan laaja ja jokaisella asialle on tietysti eri nimet eri toimijoilla. Tarjoustenvertailuun kannattaa siis pyytää ammattilaisten apua jos ei itse ole sellainen.

Lopuksi

Lopuksi todettakoon, että itse tarjouksen vertailu oli kamala urakka, josta emme olisi selvinneet ilman apua, kuten aiemminkin todettua. Kun tarjoukset oli saatu yhtämittaiseksi, oli vertailu ja päätöksenteko suhteellisen helppoa. Olemme erittäin tyytyväisiä valintaamme ja varmoja, että talota tulee erittäin hieno, jykevä sekä ennen kaikkea kotimaista osaamista ja kotimaan materiaaleja korostava kokonaisuus.

Seuraavaksi etenemme Kontion kanssa suunnitteluun, jotta saisimme rakennuslupahakemukset mahdollisimman nopeasti sisään. Tavoiteaikataulumme saavuttaminen voi jäädä haaveeksi, mutta vielä siihen on pieni mahdollisuus.

Rakennusluvan kanssa samaan aikaan meidän tulee valita myös toimittajat kellarille, ikkunoille, oville sekä katolle. Myös keittiötoimittajia olemme kilpailuttamassa. Näistä toimista lisää myöhemmissä kirjoituksissa.


5 kommenttia:

 1. Veikkaan, että Honka olisi tehnyt paremman talon, koska eivät lähteneet hintakilpailuun mukaan. Hintahan saadaan alas lähinnä toimitussisältöä karsimalla. T. Timo

  VastaaPoista
 2. Voiko kysyä mikä oli %-hintaero Hongan ja Kontion tarjouksissa?

  VastaaPoista
 3. Kontiolla ihan oma moraalinsa.Tuurilla voi mennä ok mutta jos ongelmia jäät kuseen niiden kanssa!

  VastaaPoista
 4. Jos kysellään % hinteroja ei kysyjä ymmärrä talon rakennuksen peruskysymyksiä.Luotettava tehdas ja luotettava asennus yritys (joko tehtaan tai muun organisaation)

  VastaaPoista
 5. Kontion GlassHouse avaimetkäteen maksettuna tuli 27,5 kuukautta myöhässä ja 60t kusetettuna Juvalle
  Terveisin Jari Holma
  Katso myös #MeeTooKontio

  VastaaPoista